KARR S.A. - Koszalińska Agencja Rozwoju RegionalnegoKARR S.A.

Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Wybór Wykonawcy usługi dot.dostawy papieru ksero , niezbędnego do przygotowania materiałów szkoleniowych na spotkania animacyjne, przeprowadzanych w ramach projektu „Mikrodotacje 2018” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

protokół 2 zp fio 2018

Wybór Wykonawcy usługi dot. dostawy materiałów promocyjnych z usługą zaprojektowania i wykonania oznakowania, niezbędnych dla realizacji projektu „Mikrodotacje 2018” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

protokół 1 zp fio 2018

UWAGA! Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z Narodowym Instytutem Wolności, wprowadzono  zmiany w Regulaminie Konkursu.
Zmianie uległy pkt. 7.4.2 oraz 7.4.3.
Od teraz mogą Państwo otrzymać dodatkowe punkty strategiczne również za projekty, które skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Do wniosku zależy dołączyć oświadczenie (zał. nr. 10 do Regulaminu Konkursu).
 
ZAKTUALIZOWANE DOKUMENTY:
W związku z powyższym, informujemy, że :

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Mikrodotacje 2018”
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostawę papieru ksero , niezbędnego do przygotowania materiałów szkoleniowych na spotkania animacyjne.

 

Więcej szczegółów  w dokumencie poniżej:

Zapytanie ofertowe FIO 2_ZP_FIO_2018

wersja edytowalna:

Zapytanie ofertowe FIO 2_ZP_FIO_2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Mikrodotacje 2018”
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, informuje o zmianach w zapytaniu ofertowych na dostawę materiałów promocyjnych.

 

Zmianie uległ Zał. nr 1 Formularz oferty .

Więcej szczegółów  w dokumencie poniżej:

AKTUALIZACJA zapytania ofertowego 1_ZP_FIO_2018

wersja edytowalna:

zapytanie ofertowe 1_ZP_FIO_2018


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.