Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Poniżej protokół oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU 11 ZP SZOWES 2019

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA ZP 11 SZOWES 2019

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu: 27.06.2019 r. w godz. 9:00 – 11:00
Łobez, ul. Pocztowa 22 E, Siedziba Spółdzielni Socjalnej Tacy Sami
Dyżur poprowadzi Animatorka Lokalna Bożena Zarecka – subregion B

 

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu: 26.06.2019 r. w godz. 10:00 – 11:30
Goleniów, ul. Dworcowa 1, Starostwo Powiatowe
Dyżur poprowadzi Animatorka Lokalna Bożena Zarecka – subregion B

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 26/ZP/US/REWI/2019

W związku z tym, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.06.2019 r. godz. 10:15 nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie udzieli zamówienia nr 26/ZP/US/REWI/2019 i przeprowadzi ponowną procedurę ogłoszenia o zamówieniu.

Więcej informacji w załączniku.

23 ZP US REWI 2019 Informacja o nieudzieleniu

 

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia nr 23/ZP/US/REWI/2019

W związku z tym, że do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2019 r. godz. 15:00 nie wpłynęła żadna oferta w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie udzieli zamówienia nr 23/ZP/US/REWI/2019 i przeprowadzi ponowną procedurę ogłoszenia o zamówieniu.

Więcej informacji w załączniku.

23 ZP US REWI 2019 Informacja o nieudzieleniu

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.