Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

UWAGA!!!!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż od dnia 17 do 31 grudnia 2018 roku wstrzymany zostaje nabór wniosków o refundację kosztów usług rozwojowych realizowanych za pośrednictwem BUR (zgodnie z par. 4 ust. 17 Regulaminu rekrutacji w projekcie). Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy od Nowego Roku.

Dokumentacja rozliczeniowa przyjmowana jest w normalnym trybie. Przypominam, iż na rozliczenie z Operatorem macie Państwo 14 dni licząc od dnia zakończenia ostatniej usługi zrealizowanej w ramach podpisanej umowy wsparcia.

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż. w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: PRZEGLĄD PPOŻ.

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zap. 10.ZP

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_przegląd ppoż.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_przegląd ppoż.

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_przegląd ppoż.

Zaproszenie do składania ofert Nr 13/ZP/SPO/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów biurowych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – MAT. BIUROWE.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

13 zp spo 2018

Materiały biurowe_Zapytanie ofertowe 29.11.2018

 

 

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/REW/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej na każdym z niżej wymienionych obszarów, obejmujących następujące gminy województwa zachodniopomorskiego:

 

1) Świerzno – Gryfice

2) Wolin – Golczewo – Przybiernów

3) Chociwel – Ińsko – Suchań

4) Resko – Łobez

5) Sławoborze – Połczyn Zdrój

6) Rymań – Karlino

7) Świeszyno – Tychowo

8) Malechowo – Postomino

 

Okres zaangażowania: od 02.01.2019 r. do 31.12.2021 r. (36 m-cy)

 

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r., godz. 15:30.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: REW – ANIMATORZY.

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 2 Rewitalizacja_Animatorzy_Zapytanie

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 1

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 2

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 3

 

 

OFERTA PRACY NA STANOWISKU: FACYLITATOR/FACYLITATORKA

w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

 Ogłoszenie facylitator REWITALIZACJA

 

Forma zaangażowania: umowa o pracę, 1 etat

Okres zaangażowania: 02.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy:

j.iwankiewicz@karrsa.pl do dnia 30 listopada 2018 roku podając w tytule maila APLIKACJA FACYLITATOR.

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w KARR S.A. jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Administratora pod adresem: http://karrsa.eu/polityka-prywatnosci-giodo/

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.